The Shakes

Tham sa gya hai ye sma

Ruk sa gya hai ye jahan,

Aa chal chle hum tum kahin

Dhunde jahan koi nahi,

Nikle jo hum lagta hai dar

Chule kahin na yuhin koi,

Parda krein kis-kisse hum

Parde me bhi hoga wahi,

Aaye jo yaad gham ki hame

Batein magar batta nahi,

Sochein jahan kushiyon ke pal

Wo lamhe waha milte Nahi.....

-Zeenat Aslam